Tuesday, 14 April 2015

Jenis-Jenis Insurans Di Malaysia


Jenis-Jenis Insurans Di Malaysia

Anda ingin tahu Jenis-Jenis Insurans Di Malaysia? Ok hari ini admin suka-suka cerita akan berkongsi serba sedikit tentang Jenis-Jenis Insurans Di Malaysia. Diharapkan perkongsian ini sedikit sebanyak dapat membantu anda mengetahui jenis-jenis insurans di Malaysia.

Terdapat beberapa jenis insurans yang terdapat di negara kita. Antara insurans yang terdapat di negara kita adalah :

1. jenis-jenis insurans dan Kegunaanya
2. Jenis-jenis Insurans Jenis Insurans Am Hayat Kemalangan Kebakaran Marin dan penerbangan Lain-lain insurans
3. Insurans am 1. K e m a l a n g a n
4. Insurans Kemalangan Insurans motor 
Melindungi –pengguna jalanraya dan memenuhi pampasan. Terdapat 2 jenis iaitu insurans motor komprehensif dan insurans motor pihak ketiga. Insurans liabiliti majikan.Melindungi majikan daripada tuntutan para pekerja yang mendapat kemalangan semasa menjalankan kerja mereka. Insurans kemalangan diri.Melindungi diri insured terhadap kematian atau kecederaan kerana kemalangan sahaja. Insurans liabiliti am.Melindungi pemilik perniagaan daripada sebarang tuntutan orang awam yang tercedera atau mati semasa berada di dalam premis akibat kecuaian pelanggan atau pekerja mereka.

5. Insurans am 2. K e b a k a r a n

6. Insurans KebaKaran 
Melindungi kerugian yang diakibatkan oleh api atau asap daripada kebakaran.Melindungi premis, stok barang-barang, wang tunai, mesin, kenderaan, loji dan kilang.Boleh melindungi kehilangan keuntungan akibat kebakaran untuk tempoh tertentu.Tidak melindungi kerugian jika disebabkan oleh rusuhan, bencana alam dan peperangan.

7. Insurans am3. M a r i n / P e n e r b a n g a n

8. Marin / penerbangan Insurans marin melindungi kapal, kargo, penumpang dan anak kapal daripada kerugian akibat kemusnahan , ribut, rampasan oleh lanun, pelanggaran, kehilangan, kemusnahan, karam dan lain-lain semasa di laut. Insurans penerbangan.Melindungi kemusnahan kapal terbang, kakitangannya, kemalangan yang melibatkan penumpang, liabiliti am termasuk pihak ketiga dan kargo yang diangkut oleh kapal terbang itu.

9. Insurans amInsurans jaminan setia (amanah)melindungi majikan akibat daripada pecah amanah, kecurangan, penipuan atauketidakjujuran oleh pekerja-pekerja.Insurans GadaianMelindungi insured dengan menjelaskan semua baki hutang pinjaman apabila diameninggal dunia.Insurans kecurianMelindungi harta benda yang seperti mesin, stok barang dan wang tunai akibatkecurian, rompakan atau pecah rumah yang berlaku dalam rumah atau premisperniagaan.Insurans kesihatanMemberi perlindungan terhadap kos perbelanjaan untuk merawat sesuatu penyakitatau kecederaanInsurans pendidikanInsurans endowmen yang membayar jumlah yang diinsuranskan pada tarikhmatang untuk membiayai pendidikan ana-anak. 4. L a i n – l a i n

 10. Insurans HAYATInsurans hayat Seumur hidup.Perlu membayar premium sepanjang hidupnya boleh juga membayar ikut had masa tertentu.Insurans hayat sementara.Premium dibayar mengikut tempoh tertentu.Pempasan dibayar jika kematian berlaku dalam tempoh tertentu.Premium terendah.Insurans hayat endowmen.Perlindungan mengikut tempoh tertentu dan wang premium dipulangkansemula apabila sampai tempoh matang bersama-sama bonus.Hilang upaya dan penyakit kritikal juga dilindungi.


Semoga perkongsian yang sedikit ini dapat membantu anda semua. Untuk keterangan lanjut sila hubungi ejen insurans berdekatan anda.